Certyfikat „Jakość tradycja” dla Masła Ekstra z Olesna został przyznany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Znak ten jest uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności. Przyznany certyfikat potwierdza jakość naszego Masła Ekstra jako produktu wysokiej jakości, odróżniającego się od innych produktów należących do tej samej kategorii. Stanowi on również potwierdzenie tradycyjnego charakteru Masła Ekstra posiadającego tradycyjną recepturę.

W roku 2013 roku Masło z Olesna oraz Ser Twarogowy z Olesna zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to ministerialna lista produktów, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

OSM w Oleśnie zdobyła dwa certyfikaty jakości „Doceń polskie” i tytuły TOP PRODUKT. Podczas XXIV atestacji żywności specjaliści z branży spożywczej wyróżnili masło i ser twarogowy. Prestiż związany z posiadaniem certyfikatu „Doceń polskie” wynika m.in. z faktu, iż wyróżnienie to nie jest nadawane wszystkim producentom, którzy się o niego ubiegają. Znak promocyjny otrzymują tylko artykuły spożywcze posiadające tzw. polski akcent, które podczas audytu żywności zdobędą od jury wysokie oceny.

OSM w Oleśnie jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.

OSM w Oleśnie jest członkiem Regionalnej Sieci „Dziedzictwo kulinarne Opolskie”. Wiele osiągnięć w zakresie zarządzania, doskonałej organizacji, nowoczesności dynamiki, profesjonalnej kadry pracowniczej przyczyniły się do otrzymania w ostatnich latach wielu nagród i wyróżnień. Wszystkie przyznane Spółdzielni nagrody są traktowane jako wyraz uznania, ale jednocześnie jako wyzwanie do dalszego rozwoju, zwiększenia bazy surowcowo-skupowej, polepszania jakości wyrobów i szybkiego reagowania na potrzeby rynku.

ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI