Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie realizuje projekt pod nazwą „Usprawnienie procesów technologicznych w spółdzielni mleczarskiej”.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie do produkcji wyrobów nabiałowych.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni osiągniecie celu przyspieszenie inwestycji prywatnych MŚP.

Wartość brutto przedsięwzięcia – 845 972,22 zł.

Przyznane wsparcie finansowe – 343 891,00 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia usprawnione zostaną procesy produkcji wyrobów nabiałowych oraz wykorzystana energia elektryczna, co zapewni obniżenie kosztów prowadzonej działalności oraz poprawę jakości produktów.